Kontakt

Kościół El Shaddai w Pruszkowie
ul. Błońska 12, Pruszków
Budynek „Dragon”

Nasze nabożeństwa i spotkania:
Czwartek godz. 20.00 spotkanie nauczająco-modlitewne
Niedziela godz. 11.11 nabożeństwo

Telefon kontaktowy: +48-660573271
Mail: kontakt@elshaddai.org.pl
Numer rachunku bankowego:
BNP Paribas: 34 1750 0012 0000 0000 3807 6744

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 pkt 9b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozliczeniu rocznym PIT można odliczyć kwotę darowizny przeznaczonej na cele kultu religijnego w wysokości do 6% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.  W ten sposób zmniejszamy wysokość należnego podatku dochodowego, a zwiększamy kwotę zwrotu nadpłaty ze strony Urzędu Skarbowego.  Odliczone mogą być jedynie tylko te darowizny, które zostały wpłacone na konto bankowe. W tytule wpłaty lub przelewu musi być wpisany cel wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”.