Nasi liderzy

Konrad Okrasiński – kaznodzieja i starszy w Kościele El Shaddai. Konrad jest człowiekiem o wielkiej wiedzy, dojrzałości i wewnętrznego spokoju. Jest znakomitym specjalistą w dziedzinie finansów i bankowości, jak i znawcą Pisma Świętego. Absolwent  ekonomi na Wyższej Szkole Handlu i Prawa, bankowości na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości,  studiów podyplomowych w zakresie kontrolingu finansowego na renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Żywą relację z Jezusem nawiązał dzięki swojej przyszłej żonie  w 1999 roku. Szybko w jego sercu pojawił się głód Bożego Słowa i służby dla Jezusa. W 2005 roku ukończył Szkołę Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i Lincoln Christian University, USA. Wielokrotnie był wychowawcą  na licznych obozach chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży oraz jednym z liderów chrześcijańskiego skautingu Royal Rangers, gdzie był współzałożycielem szczepu warszawskiego RR.  Wieloletni starszy w Zborze „Blisko Boga” Kościoła Chrześcijan Baptystów, mąż Odetty, wspólnie ze swoją kochającą żoną wychowuje trójkę pociech. Pasjonat Słowa Bożego i żywej obecności Boga w codziennym życiu, co powoduje, że mocno podkreśla znaczenie osobistej modlitwy w życiu chrześcijanina. W czasie wolnym grywa w siatkówkę i tenis ziemny. Jego życiowe motto: „Być jak Noe – uratować tyle ile się da”. To motto jest widoczne w jego życiu i służbie.  Mocno zaangażowany jest w służbę uzdrawiania  i ewangelizacji w kościele. Jest odpowiedzialny za budowanie ścieżki uczniostwa w Kościele El Shaddai,  między innymi poprzez prowadzenie zajęć grupy G2N – dla osób, które niedawno poznały Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela.

Odetta Okrasińska –  pełni funkcję starszego kościoła  i jest odpowiedzialna  za Pozaszkolny Punkt Katechetyczny.  Z Bogiem spotkała się w 1991 roku. Wkrótce po tym przełomowym wydarzeniu została członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie i od razu zaangażowała się w służbę wśród dzieci. Oprócz służby dziecięcej w kręgu jej zainteresowań jest poradnictwo duchowe dla rodzin i małżeństw. Jest absolwentką Szkoły Poradnictwa Rodzinnego  Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i Institute for Christian Resources San Jose, USA oraz licznych kursów w zakresie poradnictwa prowadzonych przez Chrześcijańską Fundację “Życie i Misja” z Ustronia. Jej pragnienie efektywnej służby dla dzieci poprowadziło ją do ukończenia podyplomowych studiów w Instytucie Katechetycznym WBST w Warszawie. Od 2019 roku  wraz z mężem jest członkiem Kościoła El Shaddai mocno angażując się w pracę Kościoła Dziecięcego i prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego będąc powołana przez władze Kościoła Bożego w Polsce  na nauczyciela religii ewangelicznej. Jest osobą  o dużym zasobie Bożej mądrości i dojrzałości w Chrystusie. Przejawiający się w jej służbie doradczej dar mądrości i wiedzy jest niezwykle cenny dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pociechy. Jest żoną Konrada i mamą trójki dzieci – Noemi, Nataniela oraz Miriam. Noemi, która wchodzi już w dorosłość służy Bogu w grupie młodzieżowej Warszawskiego Składu Soli. Odetta w wolnym czasie  lubi odkrywać nowe potrawy i sama je gotować, lubi fotografować oraz zwiedzać miejsca bliskie i dalsze poznając ludzi i ich kulturę. Jak sama mówi o sobie: “Dostrzegam w tym wszystkim cudowność Bożego stworzenia, które ciągle i ciągle na nowo mnie zachwyca.”