Nasz pastor & liderzy

Pastor Jacek Słaby – założyciel Kościoła El Shaddai w Pruszkowie, poznał Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim w 1985 roku. Rok później przyjął biblijny chrzest wiary. Wkrótce po swoim nawróceniu zaangażował się, jako członek założyciel w pracę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego (ChSA) będąc na przełomie lat 80/90 XX wieku jednym liderów pracy CHSA w Warszawie, był członkiem Komisji Rewizyjnej CHSA oraz redaktorem wydawanego przez stowarzyszenie Magazynu „Mała Grupa”.  Po zdaniu egzaminu kościelnego został ordynowany w 2003 roku na duchownego w Kościele Zielonoświątkowym. Jest autorem wielu artykułów i opracowań publikowanych na łamach chrześcijańskich magazynów „Słowo i Życie”, „Chrześcijanin”, „Absolutnie Fantastyczne”, Magazyn Chrześcijański „Cel”. Był członkiem zarządu Fundacji Nadzieja dla Przyszłości, a od połowy lat 90-siątych jest we władzach Fundacji Głos Ewangelii, zajmującej się produkcją chrześcijańskich programów emitowanych w polskich i zagranicznych komercyjnych i publicznych stacjach radiowych.

 Zawodowo związany jest z branżą medialną, pracując dla stacji radiowych i telewizyjnych. Na początku dla 90-siątych był dyrektorem pierwszej chrześcijańskiej stacji radiowej w Polsce Radio Mazury w Ostródzie, która jako pierwsza w naszym kraju wprowadzała słuchaczy w świat współczesnej muzyki chrześcijańskiej (CCM). Prowadził też internetowe Radio CEL. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW (magister organizacji i zarządzania),  School of Radio, TV & Film College of the Communication and Arts Regent University w Virginia Beach, USA (M.A. in Communication) oraz ukończył podyplomowe studia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów i Uniwersytetu Gdańskiego (executive MBA). Oprócz wykształcenia zawodowego dużą rolę przywiązuje do zdobywania wiedzy teologicznej i duszpasterskiej. Uzyskał dyplom Advanced Certificate Studies in Practical Ministries International Institute for Biblical Studies i Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego (ChIB) w Warszawie, jest absolwentem Szkoły Poradnictwa Rodzinnego prowadzonej przez ChIB wspólnie z Institute for Christian Resources San Jose, USA, ukończył Kolegium Teologiczne Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Jonathan David Permanent School of Prophets w Muar, Malezja, studium uzupełniające dla pastorów Charis Bible College Polska oraz kurs z dziedziny duszpasterstwa, chrześcijańskiego doradztwa i wspierania osób z głębszymi problemami psychicznymi Fundacji De’ignis Polska.

W swojej służbie duszpasterskiej szczególną radość sprawia mu duchowy wzrost wierzących i ich kolejne kroki na drodze do realizacji Bożego powołania. Jest używany przez Boga w służbie proroczej zarówno w lokalnej społeczności, jak i służąc innym kościołom i chrześcijanom różnych denominacji. Wielką przyjemność sprawi mu prowadzenie szkoleń i kursów dla narzeczonych oraz doradztwo i poradnictwo małżeńskie, gdzie na biblijnym gruncie korzystając z duchowego prowadzenia pomaga innym w rozwiązywaniu problemów. Oprócz Kościoła El Shaddai usługuje w kościołach różnych denominacji w kraju i zagranicą oraz na seminariach i konferencjach.

W pracy kościelnej pastor Jacek ma silne duchowe wsparcie ze strony żony Lidii, są rodzicami trójki dorosłych dzieci – Sylwii, Kamila i Pawła. Jest pasjonatem sportów wodnych oraz fanem Skandynawii i Słowacji.

Lidia Słaby – wspólnie z mężem zakładała Kościół El Shaddai i pełni funkcję starszego, pochodzi z domu, w którym Słowo Boże było drogowskazem i zajmowało pierwsze miejsce w życiu. Jej rodzicie byli mocno zaangażowani w służbę chrześcijańską zakładając i prowadząc kościoły na terenie południowej Polski, a tata pełnił przez wiele lat funkcję pastora najpierw w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, a po upadku komunizmu w Kościele Zielonoświątkowym.

Lidia w czasach studenckich mocno angażowała się w pracę wśród studentów, będąc między innymi członkiem założycielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego (ChSA). Była jednym liderów pracy CHSA we Wrocławiu, prowadząc małe grupy i organizując wydarzenia ewangelizacyjne dla studentów. Po ukończeniu studiów od razu włączyła się w pracę chrześcijańską pracując w administracji kościołów zielonoświątkowych i charyzmatycznych, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (magister administracji), ukończyła podyplomowe studia w zakresie religioznawstwa oraz pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. W zakresie edukacji chrześcijańskiej ukończyła Korespondencją Szkołę Biblijną „Emaus”, Szkołę Poradnictwa Rodzinnego prowadzoną przez Chrześcijański Instytut Biblijny i Institute for Christian Resources San Jose, USA, a także Instytut Katechetyczny Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. W Kościele służy darem mądrości i duchowego rozeznania, jest zaangażowana w służę poradniczą dla małżeństw i rodzin oraz w służbę domu Kościoła El Shaddai. Prywatnie lubi zwiedzać nowe miejsca i odkrywać tajniki kulinarne kuchni z różnych stron świata.

Odetta Okrasińska –  pełni funkcję starszego kościoła  i jest odpowiedzialna  za Pozaszkolny Punkt Katechetyczny.  Z Bogiem spotkała się w 1991 roku. Wkrótce po tym przełomowym wydarzeniu została członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie i od razu zaangażowała się w służbę wśród dzieci. Oprócz służby dziecięcej w kręgu jej zainteresowań jest poradnictwo duchowe dla rodzin i małżeństw. Jest absolwentką Szkoły Poradnictwa Rodzinnego  Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i Institute for Christian Resources San Jose, USA oraz licznych kursów w zakresie poradnictwa prowadzonych przez Chrześcijańską Fundację “Życie i Misja” z Ustronia. Jej pragnienie efektywnej służby dla dzieci poprowadziło ją do ukończenia podyplomowych studiów w Instytucie Katechetycznym WBST w Warszawie. Od 2019 roku  wraz z mężem jest członkiem Kościoła El Shaddai mocno angażując się w pracę Kościoła Dziecięcego i prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego będąc powołana przez władze Kościoła Bożego w Polsce  na nauczyciela religii ewangelicznej. Jest osobą  o dużym zasobie Bożej mądrości i dojrzałości w Chrystusie. Przejawiający się w jej służbie doradczej dar mądrości i wiedzy jest niezwykle cenny dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pociechy. Jest żoną Konrada i mamą trójki dzieci – Noemi, Nataniela oraz Miriam. Noemi, która wchodzi już w dorosłość służy Bogu w grupie młodzieżowej Warszawskiego Składu Soli. Odetta w wolnym czasie  lubi odkrywać nowe potrawy i sama je gotować, lubi fotografować oraz zwiedzać miejsca bliskie i dalsze poznając ludzi i ich kulturę. Jak sama mówi o sobie: “Dostrzegam w tym wszystkim cudowność Bożego stworzenia, które ciągle i ciągle na nowo mnie zachwyca.”

Konrad Okrasiński – kaznodzieja i starszy w Kościele El Shaddai. Konrad jest człowiekiem o wielkiej wiedzy, dojrzałości i wewnętrznego spokoju. Jest znakomitym specjalistą w dziedzinie finansów i bankowości, jak i znawcą Pisma Świętego. Absolwent  ekonomi na Wyższej Szkole Handlu i Prawa, bankowości na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości,  studiów podyplomowych w zakresie kontrolingu finansowego na renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Żywą relację z Jezusem nawiązał dzięki swojej przyszłej żonie  w 1999 roku. Szybko w jego sercu pojawił się głód Bożego Słowa i służby dla Jezusa. W 2005 roku ukończył Szkołę Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i Lincoln Christian University, USA. Wielokrotnie był wychowawcą  na licznych obozach chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży oraz jednym z liderów chrześcijańskiego skautingu Royal Rangers, gdzie był współzałożycielem szczepu warszawskiego RR.  Wieloletni starszy w Zborze „Blisko Boga” Kościoła Chrześcijan Baptystów, mąż Odetty, wspólnie ze swoją kochającą żoną wychowuje trójkę pociech. Pasjonat Słowa Bożego i żywej obecności Boga w codziennym życiu, co powoduje, że mocno podkreśla znaczenie osobistej modlitwy w życiu chrześcijanina. W czasie wolnym grywa w siatkówkę i tenis ziemny. Jego życiowe motto: „Być jak Noe – uratować tyle ile się da”. To motto jest widoczne w jego życiu i służbie.  Mocno zaangażowany jest w służbę uzdrawiania  i ewangelizacji w kościele. Jest odpowiedzialny za budowanie ścieżki uczniostwa w Kościele El Shaddai,  między innymi poprzez prowadzenie zajęć grupy G2N – dla osób, które niedawno poznały Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela.